parcuri eoliene

Folosim softuri specializate pentru a simula conditii meteo dintr-o anumita regiune si a determina productia neta anuala de energie electrica
mai mult

aeroporturi & heliporturi

MASTER PLAN pentru aeroporturi, proiecte tehnice si servicii de consulatanta tehnica
mai mult

geodezie, topografie & cadastru

Ridicări topgrafice, documentaţii de cadastru şi intabulare, trasări
mai mult

cercetare

cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare.

mai mult

Activitatea de cercetare stiintifica

  Activitatea de cercetare ştiinţifică din SC GEO ARC SRL acoperă trei componente fundamentale:

 • cercetarea fundamentală şi aplicativă;
 • dezvoltarea (generarea de produse şi servicii prototip inovative);
 • inovarea (implementarea în mediul socio-economic a serviciilor şi produselor inovative).

   Cercetarea ştiinţifică reprezintă o misiune importantă a SC GEO ARC SRL sarcinile principale legate de organizarea şi realizarea activităţilor aferente îndeplinirii acestei misiuni fiind concentrate la nivelul colectivului de cercetători.

   Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară într-o varietate de forme:

 • lucrări de cercetare ştiinţifică pe bază de contracte obţinute în cadrul Planului Naţional de Cercetare – Dezvoltare;
 • lucrări de cercetare ştiinţifică pe bază de contracte încheiate cu organizaţii economice sau institute de cercetare-proiectare;
 • lucrări de expertiză tehnică, consultanţă sau prestări servicii contractate cu diverse organizaţii.

   SC GEO ARC SRL are în vedere realizarea condiţiilor optime atât pentru susţinerea obiectivelor de cercetare cât şi pentru dezvoltarea bazei materiale şi promovarea personalului angrenat în acest tip de activităţi.

   Activitatea ştiinţifică este evaluată anual de Consiliul Ştiinţific al SC GEO ARC SRL, în vederea stabilirii nivelului de performanţă. Criteriile de evaluare luate în considerare sunt:

 • lucrări publicate în reviste cotate ISI, indexate ISI sau în baze de date, prezentate la congrese internaţionale, conferinţe, simpozioane etc.
 • articole publicate la manifestări internaţionale organizate în ţară şi străinătate;
 • lucrări publicate în reviste româneşti cotate CNCSIS;
 • valoarea resurselor financiare, logistice şi umane atrase;
 • gradul de valorificare a rezultatelor cercetărilor în mediul socio-economic.

 

« inapoi