parcuri eoliene

Folosim softuri specializate pentru a simula conditii meteo dintr-o anumita regiune si a determina productia neta anuala de energie electrica
mai mult

aeroporturi & heliporturi

MASTER PLAN pentru aeroporturi, proiecte tehnice si servicii de consulatanta tehnica
mai mult

geodezie, topografie & cadastru

Ridicări topgrafice, documentaţii de cadastru şi intabulare, trasări
mai mult

cercetare

cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare.

mai mult

GIS

Un Sistem Informaţional Geografic (GIS) este un sistem folosit pentru modelarea informaţiei, proceselor şi structurilor, care reflectă lumea reală, inclusiv evenimente, pentru a putea înţelege, analiza şi gestiona resurse şi facilităţi.

Pe fondul dezvoltării accelerate a pieţei de servicii GIS, este cu atât mai accentuată nevoia de date standardizate, de informaţii calitative şi cantitative în format digital şi necesitatea raportării lor la realitatea spaţiului geografic.

Serviciile GIS oferite de catre SC GEO ARC SRL se adresează în special structurilor din administraţia locală şi companiilor.

Serviciile oferite de SC GEO ARC SRL cuprind următoarele:

  • integrarea în studii de evaluare a mediului a informaţiilor din teren sub forma hărţilor de risc;
  • întocmirea de hărţi tematice;
  • digitizarea planurilor şi hărţilor analogice;
  • proiectarea, realizarea şi actualizarea bazelor de date geospaţiale;
  • transformări de coordonate;
  • scanarea planurilor şi hărţilor analogice;
  • georeferenţierea planurilor şi hărţilor;

 

Domeniile de aplicaţie ale GIS sunt nenumărate: sănătate, ştiinţe sociale, sistemul financiar - bancar, criminalistică, turism, geologie, mediu, construcţii etc. Tehnologia GIS poate fi folosită în investigaţiile ştiinţifice, managementul resurselor şi planificarea dezvoltărilor.